השוואה בין אתר מותאם לאתר "רגיל"

עמוד הבית

homepage mobile non friendly website
 1. תוכן קטן, רושם ראשוני נפגע.
 2. המשתמש מחוייב להגדיל ולחפש את התוכן.
homepage mobile friendly website
 • עמוד ראשי מרשים ומעניין.
 • הלוגו מופיע בגדול.
 • תפריט עליון פשוט ובולט.

תוכן

content mobile non friendly website
 1. טקסט קטן ולא קריא.
content mobile friendly website
 • טקסט קריא ומותאם למכשיר.
 • ניווט פשוט ונוח.

גלריות תמונות

gallery mobile non friendly website
 1. תמונות קטנות מידיי ולא ניתנות לזיהוי.
gallery mobile friendly website
 • תמונות ברורות שניתנות להגדלה.
 • ניווט פשוט ונוח.

יצירת קשר

contact mobile non friendly website
 1. כתובת וטלפונים לא קריאים.
contact mobile friendly website
 • Click-to-Call / Click-to-Email